Så blir musikvideon en succé

En musikvideo kan vara det som gör att en musikgrupp slår igenom på riktigt. Men för att det ska ske krävs det att musikvideo är välgjord. Att låta anlita ett produktionsbolag är en bra idé.

Om du är med i en musikgrupp som planerar att göra en musikvideo för att slå igenom kan det vara en bra idé att ta hjälp av proffs. Ett bra produktionsbolag är Figaro Music som har gedigen erfarenhet inom ljud och film. Att anlita proffs kostar mer än att göra det själv men resultatet kan bli väldigt bra om musikvideo produceras av människor som vet vad krävs för att en den ska gillas av tittaren. Om du och det andra i gruppen vill slå igenom kan det vara en bra investering. För att en musikvideo ska bli riktigt bra krävs det bra utrustning.

Minna har varit ”lead animator” för delarna som är gjorda i 2D.Läs mer här.

Syfte och budskap är viktigt

När du och det andra medlemmarna ska komma fram till vad musikvideon ska handla om är det viktigt att komma fram till vad syftet är. Det är också viktigt att bestämma vart musikvideo ska visas. Vilket budskap som musikvideon sänder ut har också stor betydelse. Om du och de andra i gruppen ska vara med i videon eller inte är något som ska tas ställning till. Om bandet har en begränsad budget kan det vara bra att prata med produktionsbolaget och komma överens om något som passar in i budgeten.