Bråkande artister? Få ordning i studion!

Du som driver en musikstudio vet redan att hälften av jobbet är musik, och hälften är psykologi. Att arbeta med musik på hög nivå kan vara helt fantastiskt, men det kan också vara en källa till enorma konflikter. För att hålla en professionell nivå på arbetet krävs ofta mer än ett bra gehör för det musikaliska, det kan vara på plats med en ordentlig företagsutbildning om exempelvis konflikthantering också.

Att arbetet med skivinspelningar spårar ur till rena rama kriget mellan bandmedlemmar eller artister och producenter är inte ovanligt. Det händer även de bästa. Eller kanske framför allt de bästa – musikhistorien är fylld av exempel på namnkunniga musikkonstnärer som råkar i luven på varandra. Ulf Lundell och producenten Kjell Andersson är ett klassiskt exempel.

Om du känner igen dig i inspelningssituationer som beskrivs med orden ”där och då var vi nära att slåss” är det hög tid att boka företagsutbildning för dig och dina fasta medarbetare. Din studio är beroende av återkommande kunder, och upplevelsen av inspelningen sätter stor prägel på minnet av själva studion hos både artister, musiker och skivbolagsfolk. Att kunna styra arbetet i studion på ett sätt som främjar både gruppdynamiken och det musikaliska resultatet är en enorm tillgång.

Glöm inte att det som händer i studion påverkar även livet efter inspelningen. De konflikter som byggs upp under en inspelning lever lätt vidare, som i fallet med The Jonas Brothers.

Känsliga musikaliska processer

A,Group,Of,Musical,Instruments,Including,A,Guitar,,Drum,,Keyboard,Att arbeta med musik innebär att man ständigt förhåller sig till känslor på olika sätt. Musik är otroligt nära kopplat till människors känsloliv, vilket forskare på Uppsala universitet forskat kring.

”Musik kan väcka allt från väldigt enkla, primitiva responser till komplexa bedömningar på hög nivå”, berättar Patrik Juslin, professor i musikpsykologi.

Det är inte så konstigt alltså, att du ibland upplever din studio som en kittel av okontrollerat kokande känslor. Det är faktiskt det den är, både när du har ett stort rockband framför mikrofonerna och när en singer-songwriter försöker komma överens med sin producent om sin första soloskiva. Att känslor och konflikter svallar i studion är oundvikligt.

Frågan är alltså inte hur du undviker konflikter. Det är omöjligt. Det viktiga är hur du hanterar dem. För att känna dig trygg i din roll bakom mixerbordet, oavsett stämning i rummet, är en konkret, praktisk ledarskapsutbildning om konflikthantering bra att ha i ryggen.